מעונות הסטודנטים

שובר בקשה

שובר התשלום הינו השלב הראשון בתהליך ההרשמה למעונות. בשלב זה רשאים כל הסטודנטים להירשם למעונות. ללא תשלום השובר תתבטל הזכאות למעונות. תשלום השובר אינו מחייב את הנהלת המעונות בהקצאת מעון. ההקצאה (להלן) תתבצע רק לאחר שהסטודנט נמצא זכאי למעונות על פי הקריטריונים. סכום שובר הבקשה משתנה משנה לשנה (בתשע"ה הינו 100 ש"ח) ואינו מוחזר כלל לסטודנט.
 

מעונות הסטודנטים