מעונות הסטודנטים

אמנת שירות

עובדי הנהלת מעונות הסטודנטים, על משרדיה השונים; משרד רישום, משרדי רכזי מעון ויחידת אחזקה חתומים על אמנת שירות להעניק שירות איכותי לכלל הדיירים. אמנת שירות זאת הנה אבן דרך בתהליך מתמשך של שיפור השירות האוניברסיטאי בכלל והמעוני בפרט. הנהלת המעונות התחייבה לספק לכם מידע מפורט, מהיר ועדכני ותפעל למען הכשרה מקצועית איכותית של העובדים, לשיפור איכות החיים במעונות ולשמירה על רמת ניקיון ותחזוקה נאותה.
 
צוות הנהלת המעונות ועובדיה חתומים בזאת על אמנת השירות לשיפור השירות ללקוחות המעונות.
 
 

dorms3

מעונות הסטודנטים