מעונות הסטודנטים

הסכם אירוח

קבלת מגורים במעונות הסטודנטים מותנית בחתימה על הסכם אירוח שמהווה הסכם משפטי לכל דבר. ההסכם כולל מידע על תקופת ההרשאה לאירוח במעונות, על שירותים נלווים שהאוניברסיטה מתחייבת להעניק לדיירים, על נוהל ביטול מעונות ומצבים שונים כגון הפרה של הסכם האירוח. ניתן להוריד את הקבצים  הבאים לצורך עיון בהסכמי האירוח.

על מנת לעיין בהסכמי האירוח וטפסים נחוצים נוספים מצ"ב לינק -  https://dorms.huji.ac.il
 

תקנון
תקנון המעונות מיועד לסייע לכם ציבור הסטודנטים, לנהל אורח חיים הרמוני, ולאפשר תנאי מגורים איכותיים בזמן לימודיכם באוניברסיטה העברית. החיים המשותפים של ציבור סטודנטים רחב והטרוגני מאד מבחינה חברתית ותרבותית, הם משימה מורכבת ,מאתגרת ומעניינת. הרוח הכללית הנושבת בתקנון זה היא רוח של הרמוניה והבנה בין תרבותית. המטרה המרכזית היא לאפשר להגשים את שאיפותיכם האקדמיות והמקצועיות ולנהל את חייכם בתוך מסגרת מאפשרת למידה. הגשמת מטרה זו תלויה רבות בשיתוף פעולה מלא מצדכם. ככל שתקפידו למלא אחר התקנות והכללים ולשמור על הזכויות והחובות ועל כבוד הזולת, על תרבותו ועל ערכיו כך יקל על כולנו להשיג את המטרה.

מעונות הסטודנטים