מעונות הסטודנטים

תנאי קבלה

 
א.
מעונות בירושלים:
לראשונה, זכאי להגיש בקשה כל סטודנט הרשום כתלמיד מן המניין, כולל תושבי ירושלים.
 
ב.
מעונות ברחובות:
ניתנת עדיפות למי שאינם מתגוררים ברחובות וסביבתה. 
מעונות הסטודנטים